Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vytvor bylinkovú špirálu 6.4.2018

Vytvor bylinkovú špirálu a záhony

Poďte s nami vytvoriť bylinkovú špirálu a a záhony.

Kde: 6.4.2018 9:30 pred vchodom do budovy PriF UK. Pracovať sa bude do cca 13:30 hod.

Ak ste si predpestovali bylinky, teraz je správny čas ich prísť zasadiť.

Ak môžete, doneste si:
- vlastné ochranné rukavice
- tehly (budeme mať aj my)

Pre tých, čo môžu až neskôr poobede - napíšte správu a my už niečo vymyslíme aj pre Vás.

Kontakt na organizátora

Mgr. Martin Šebesta
martin.sebestauniba.sk
doktorand a koordinátor komunitnej záhrady
Environmentálna geochémia
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
G 413, kl. 392
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4