Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výskum a články o komunitných záhradách na PriF UK

Príspevok do ŠVK PriF UK 2018 od Petry Hencelovej

Na našej fakulte sa okrem vytvárania komunitnej záhrady o komunitných záhradách aj píše. Môžete si takto prečítať príspevok na Študentskú vedeckú konferenciu našej Prírodovedeckej fakulty od šikovnej študentky Petry Hencelovej.

Či už priamo tu alebo v zborníku ŠVK PriF UK 2018 

https://fns.uniba.sk/studium/svk/zborniky-svk/