Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Predmet Zelená Univerzita

Kde a kedy sa stretávame?

Komunitná záhrada PriF UK je zapojená do predmetu Zelená univerzita.

V zimnom a letnom semestri sa okrem skúškového obdobia stretávame pred miestnosťou G431.

Počas októbra 2021 sa stretneme v týchto termínoch:

štvrtok    7.10. o 9:00 do 12:00.
pondelok 11.10. o 9:00 do 12:00.
štvrtok    14.10. o 14:00 do 17:00.
pondelok 18.10. o 9:00 do 12:00.
štvrtok    21.10. o 14:00 do 17:00.
pondelok 25.10. o 9:00 do 12:00.
štvrtok    28.10. o 14:00 do 17:00.

V novembri 2021 sú otvorené predbežne v týchto termínoch.

štvrtok    4.11. o 14:00 do 17:00.
pondelok 8.11. o 9:00 do 12:00.
štvrtok    11.11. o 14:00 do 17:00.
pondelok 22.11. o 9:00 do 12:00.
štvrtok    25.10. o 14:00 do 17:00.
pondelok 29.11. o 9:00 do 12:00.

Počas skúškového obdobia sú stretnutia podľa dohody študentov a vyučujúceho a sú priebežné zverejňované na tejto stránke.