Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Predmet Zelená Univerzita

Kde a kedy sa stretávame?

Komunitná záhrada PriF UK je zapojená do predmetu Zelená univerzita.

V zimnom a letnom semestri sa okrem skúškového obdobia stretávame pred miestnosťou G417a
v pondelok 10:00-13:00 a vo štvrtok 14:00-17:00

Počas skúškového obdobia sú stretnutia podľa dohody študentov a vyučujúceho a sú priebežné zverejňované na tejto stránke.

Stretnutie počas letných prázdnin

Počas 1.7.15.9.2020 sa stretávame v týchto termínoch: