Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Naše Mesto 2019

Ďakujeme podujatiu Naše mesto 2019 za pomoc v komunitnej záhrade

Ďakujeme podujatiu dobrovoľníctva Naše Mesto 2019, do ktorého sa aj tento rok Prírodovedecká fakulta UK zapojila a v rámci ktorého naši prírodovedci v spolupráci s firemnými dobrovoľníkmi zveľadili našu komunitnú záhradu, a zároveň spoznali ďalších nadšencov komunitného "záhradkárčenia”. 

Podujatie sa uskutočnilo v piatok 7.6.2019 o 9:00 - 14:00