Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Naše Mesto 2019

Pozývame Vás na celoslovenské podujatie dobrovoľníctva Naše Mesto 2019, do ktorého sa aj tento rok Prírodovedecká fakulta UK zapojila a v rámci ktorého chcú prírodovedci v spolupráci s dobrovoľníkmi našu komunitnú záhradu zveľadiť, a zároveň spoznať ďalších nadšencov komunitného "zahradkárčenia”. Poďte s nami do záhrady a prežite deň na fakulte trocha inak :) 

Ohľadom bližších informácii kontaktujte Mgr. Martina Šebestu: martin.sebesta@uniba.sk

Podujatie sa uskutoční v piatok 7.6. 9:00 - 14:00, so stretnutím pri hlavnom vchode do fakulty CH1 o 9:00

Ďalšie informácie o našej komunitnej záhrade nájdete tu:
https://fns.uniba.sk/sluzby/komunitna-zahrada/kde-najdes-komunitnu-zahradu/

Fotografie z minulého ročníka podujatia Naše mesto:
https://fns.uniba.sk/sluzby/komunitna-zahrada/chodnik-dobrou-myslou/

[fotka1.jpg]    [fotka2.jpg]