Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kde nájdeš komunitnú záhradu?

Pôvodný plán vytvorenia štruktúr komunitnej záhrady

V roku 2017 začala motivovaná skupinka študentov Prírodovedeckej fakulty UK uvažovať o vytvorení komunitnej záhrady. Pre rektorát a plán do budúcnosti vytvorili mapku, ktorá prezentuje pôvodnú víziu toho, ako mal byť priestor komunitnej záhrady členený v jej finálnej podobe.

[.jpg]