Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Fotogaléria hmyzí hotel

23.03.2018 Budovanie hmyzieho hotela v rámci Komunitnej záhrady PriF UK

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší. Potom šípkou vpravo -> môžete prechádzať na ďalšie fotky.

Kontakt na organizátora

Mgr. Martin Šebesta
doktorand
martin.sebestauniba.sk
Environmentálna geochémia
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
G 413, kl. 392
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovakia