Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Chodník Dobrou Mysľou

Chodník Dobrou Mysľou

V rámci celoslovenských dobrovoľníckych aktivít Naše mesto 2018 sme sa aj my zapojili. Firemní dobrovoľníci nám prišli v piatok 8.6. pomôcť a spoločne sme vytvorili chodník, ktorý môžete vidieť na fotografiách nižšie. 

Taktiež na fotografiach môžete vidieť aj prípravu dreva na vytvorenie chodníčka.

Všetkým dobrovoľníkom vrúcne ďakujeme.

8.6.2018 Vytvorenie chodníčka

6.6. Príprava dreva