Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vzdelávacie aktivity a podujatia

„If we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow“

                                                                                                           John Dewey

Education for a Digital World 2.0, Innovations in Education V.2, Sandy Hirtz&Kevin Kelly

semináre, cvičenia a
odborné prednášky
FORMÁLNE VZDELÁVANIE
- pre Bc. a Mgr. študentov učiteľských kombinácii
v rámci odborových didaktík a predmetov IKT
diskusné fórum NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE
- diskusie o aktuálnych témach so zaujímavými ľuďmi zo štátneho, súkromného a verejného sektora
inovatívne semináre a workshopy NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE
- prepojenie teórie s praxou
- aktívna participácia študentov
- ukážky dobrej praxe
čaj v inkubátore NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE
- networking bez kravaty
- posedenie v komornej atmosfére pri dobrom čajíku