Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tím IIUM - o nás

doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD.

 • Garant IIUM
 •  VŠ pedagóg – Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Prif UK
 • Prezidentka Asociácie projektu Infovek (API) - (web stránka)
 • Prezidentka  Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) - (web stránka)
 • Lektor
 • e-mail: brestenskafns.uniba.sk
 • telefón: +421(02)602-96-206

Mgr. Katarína Javorová, PhD.

 • Projektový manažér IIUM
 • Lektor
 • Metodik pre vzdelávacie
 • Konzultant pre vzdelávanie
 • Microsoft InnovativeEducator Expert 2015 
 • e-mail: iiumoutlook.sk
 • telefón: +421(02)602-96-729

Mgr. Martin Šponiar

 • PR a technický manažér IIUM
 • Doktorand - Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Prif UK
 • Lektor
 • Microsoft InnovativeEducator Expert 2015 
 • e-mail: sponiarfns.uniba.sk
 • telefón: +421(02)602-96-348