Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Bezpečne na internete, diskusné fórum s odborníkom na informačnú bezpečnosť

Inkubátor Inovatívnych učiteľov Vás srdečne pozýva na diskusné fórum na tému BEZPEČNE NA INTERNETE s odborníkom na informačnú bezpečnosť.

Diskutovať sa bude o počítačovej kriminalite na školách, aký je súčasný stav a predpokladaná vývoj, aké sú riziká internetovej komunikácie, sociálnych sietí a ako realizovať prevenciu IT kriminality.

Dátum: 15. 3. 2016 (utorok)

Čas: 16:00 -18:00

Miesto: AMOS

Pozvánka

Študenti Filozofickej fakulty UK v IIUM

V Inkubátore inovatívnych učiteľov Microsoft sme dnes (10.11.2015) mohli privítať študentky Filozofickej fakulty UK z katedry pedagogiky. Počas návštevy sme študentkám predstavili IIUM, jeho ciele a aktivity, ktoré sme pre študentov učiteľstva z Prif UK zatiaľ realizovali.

Ďakujeme za návštevu a dúfame, že sa s vami ešte stretneme pri  našich ďalších aktivitách.

Fotogaléria

Info (Facebook)

IIUM sa zapojil do Týždňa vedy a techniky

Počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku sme v Inkubátore inovatívnych učiteľov Microsoft privítali 17 žiakov ZŠ Modranka - Trnava.  Pre žiakov sme pripravili otvorenú hodinu s využitím mobilných meracích na tému Voda. Na spestrenie aj niekoľko demonštračných pokusov.

Ďakujeme za návštevu, boli ste skvelí J.

Fotogaléria

Info (Facebook)

Česko-slovenský ČAJ V INKUBÁTORE

Aj počas tohto akademického roka sa môžete tešiť na neformálne stretnutia pri čajíku. 4. novembra sme mali tu česť privítať vzácnych hostí – učiteľov z Českej republiky a učiteľky zo ZŠ Malokarpatské nám. v Bratislave, ktorí začali spoluprácu v rámci projektu česko-slovenského zrkadlenia.  Zastúpenie mali nielen učitelia prírodovedných predmetov, ale aj učiteľky z I. stupňa ZŠ a humanitných predmetov. Spolu so študentmi učiteľstva si vymieňali skúsenosti a postrehy z ich pedagogickej praxe. Sme radi, že medzi nás zavítali aj študenti učiteľstva 1.ročníka Bc.

Fotogaléria

Info (Facebook)