Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ponuka starších čísel

Pre záujemcov je v ponuke ešte niekoľko výtlačkov starších čísel časopisu:

(kontakt: molnarovafns.uniba.sk)

 

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava) 1 (Special Issue), 1993, UK v Bratislave

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava) 2, 1994, UK v Bratislave

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava) 3, 1994, UK v Bratislave

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava) 6, 1996, UK v Bratislave

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava) 7, 1996, UK v Bratislave

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava) 8, 1996, UK v Bratislave

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava) 9, 1997, UK v Bratislave