Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Autorské vyhlásenie

Súčasťou prípravy príspevkov do tlače je vyhlásenie, v ktorom autori deklarujú, že žiadna časť rukopisu uvedeného diela nie je publikovaná v iných periodikách, či dielach neperiodického charakteru a nie je publikovaná ani v inom jazyku. Použité obrazové prílohy (obrázky, mapy, fotografie, tabuľky a i.) sú vlastným dielom autorov príspevku a v prípade použitia kópií obrázkov, resp. iných grafických doplnkov z iných publikácií a zdrojov sú tieto legalizované získaním práva na publikovanie.

Formulár autorského vyhlásenia je tu (PDF).