Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Adresa redakcie

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Redakcia časopisu Acta Envir. Univ. Comenianae (Bratislava)

Mlynská dolina B2

Ilkovičova 6

842 15 Bratislava

Slovenská republika