Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 22 (2014) č. 2

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava):

Vol. 22 (2014) č. 2

Obsah:

ALHUSEEN A. & KOZOVÁ M.: SWOT analýza usporiadania inštitúcií a smerovania politík zameraných na zmenu klímy v Sudáne ... 5

ČERŇANSKÝ S., FALŤAN V., KOLI M., SÁMELOVÁ A., RUSNÁK M., HAMADA R. & ZÁHUMENSKÝ V.: Arzén a antimón vo vodách, pôde a rastlinách v okolí odkaliska Pezinok, Slovensko ... 17

MATEČNÝ I.: Priestorová identifikácia vinohradov - predpoklad ich zachovania ako súčasti kultúrneho dedičstva krajiny ... 26

MATEJKOVIČ P., JURKOVIČ Ľ., JANKULÁR E., HILLER E. & ŠOTTNÍK P.: Akumulácia a bioprístupnosť arzénu a zinku v prirodzene rastúcich rastlinách na odkalisku ... 42

SHCHASNAYA I. & ZVOZNIKOV A.: Environmentálne hodnotenie mestskej krajiny Minsku ... 50

KRÁTKE SPRÁVY

KOZOVÁ M., MIKLOŠOVIČOVÁ A. & PAVLIČKOVÁ K.: Projekt TEMPUS č. 511390 Environmentálne spravovanie v environmentálnych učebných plánoch (2010 - 2014) ... 65