Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 20 (2012) Suppl. 1

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava):

Vol. 20 (2012) Suppl. 1

Obsah:

AZARBAD H., NIKLINSKA M., VAN STRAALEN N. M. & VAN GESTEL K.: Effect of long term exposure to different mixtures of heavy metals on soil microbial indexes ... 7

FIALA C. & KYNČLOVÁ M.: Beton v environmentálních souvislostech ... 11

FINFRLOVÁ P., ŠEDIVÁ I., SUCHÁNEK M., VÍTEK J. & STRÁNSKÝ D.: Studie odtokových poměrů statutárního města Hradce Králové a její využití pro dlouhodobou koncepci rozvoje města ... 17

FLIMEL M.: Manažment hluku a životný cyklus výrobných stavieb ... 23

HLADÍK P., HOSNÉDL P., BUREŠOVÁ H. & CORBET J.: Mapy zranitelnosti pro ropovod Družba ... 29

HUZLÍK J. & JANDOVÁ V.: Proces přirozené atenuace na lokalitě kontaminované ropnými látkami ... 35

HÝZL P. & ADAMEC V.: Snižování dopravního hluku pomocí hutněných asfaltových vrstev ... 41

JURČÍKOVÁ J., OCELKA T. & MADERSKÁ V.: Hodnocení zdravotních rizik z požití a dermálního kontaktu naftalenu v řece Ostravici ... 47

KLIMTOVÁ M. & KOČÍ V.: Posuzování životního cyklu výroby pitné vody ÚV Plzeň metodou LCA ... 52

KOCUREK P., PATOČKA T. & PODHOLA M.: Použití olověných a bezolovnatých broků při lovu vodního ptactva ... 57

KOČÍ V. & LOUBAL T: LCA of liquid epoxy resin produced based on propylene and on glycerine ... 62

KRIŠKA M., ŠÁLEK J. & PIŠTĚKOVÁ M.: Výzkum vhodných filtračních materiálů pro půdní filtry a vegetační kořenové čistírny ... 68

KRYSTYNÍK P. & KLUSOŇ P.: Pokročilé oxidační procesy v systému UV-C/H2O2 ... 74

MAŠÍN P., HENDRYCH J., KROUŽEK J., KOCHÁNKOVÁ L. & SOBEK J.: Čtvrtprovozní ověření mikrovlnné termické desorpce s reálně kontaminovanými materiály ... 78

MATERNOVÁ H., CAJTHAML T. & ŠMEJKAL P.: Vliv biosložek palivových směsí na jejich chování v životním prostředí ... 84

PETRÁKOVÁ J.: Zavádění integrovaného systému managementu v malé společnosti ... 92

POLÁK M. & DRÁPALOVÁ L.: Analýza celkové životnosti mobilních telefonů: odhad vzniku odpadu v ČR v letech 1995-2020 ... 98

SCHREIBEROVÁ O., POSPÍŠILOVÁ D., HOŠKOVÁ M., KOSOVÁ B., MASÁK J.: Produkce biosurfaktantů na bázi rhamnolipidů ... 103

STEHLÍK D. & ADAMEC V.: Využití recyklátů při výstavbě, opravách a rekonstrukcích vozovek pozemních komunikací ... 109

STEJSKAL B., TOMAN F., DIVIŠ J. & KNOTEK J.: Sledování pH a konduktivity kompostu z kompostárny CMC Náměšť, a. s. ... 115

ŠÍR M., PODHOLA M., PATOČKA T., HONZAJKOVÁ Z., KOCUREK P., BYSTRIANSKÝ M. & VURM R.: Treatment of groundwater contaminated by chlorinated pesticides – the role of reverse osmosis in remediation technology ... 119

ŠPAČKOVÁ R., FILIPOVÁ A., NAJMANOVÁ P., INNEMANOVÁ P. & CAJTHAML T.: Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami ... 124

VÁLEK J. & BODNÁROVÁ L.: Možnosti využití průmyslových odpadů pro výrobu alkalicky aktivovaných materiálů ... 130

VAVERKOVÁ M. & ADAMCOVÁ D.: Výzkum rozkladu jednorázových plastových tašek dostupných na českém a polském trhu ... 136

VURM R., HONZAJKOVÁ Z., PODHOLOVÁ E., ŠÍR M., PODHOLA M. & PATOČKA T.: Comparison of membrane separations and coagulation for polutants removal from municipal waste water treatment plant ... 142

ZÍDKOVÁ L., BUMBAC C. & COSMA C.: Degradace chlorovaných pesticidů v zemině aplikací ZVI ... 149

ŽEBRÁK R. & LIPŠOVÁ H.: Testy fotochemické sanační jednotky využívající systému kombinace peroxidu vodíku a UVC záření ... 156