Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 20 (2012) č. 1

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava):

Vol. 20 (2012) č. 1

Obsah:

FARGAŠOVÁ A.: Využitie fyziologických parametrov pri hodnotení ekotoxicity kovov ... 7

HODKOVÁ J.: Problematika praktického použití environmentálních dat stavebních výrobků a doporučené řešení ... 14

HOŠKOVÁ M., POSPÍŠILOVÁ D. & ČEJKOVÁ A.: Surfaktanty – vliv na hydrofobitu bakteriálního povrchu ... 20

KOBETIČOVÁ K.: Ekotoxicita nanomateriálů v půdním prostředí ... 24

KOTOVICOVÁ J. & VAVERKOVÁ M.: Výzkum možností využití kalů z čistíren odpadních vod na plantážích rychle rostoucích dřevin ... 29

KRIŠKA M., ŠÁLEK J. & ŠÁLEK J.: Využití vegetace k odvodnění kalů ... 38

MIČIETA K., BRUTOVSKÁ E., SÁMELOVÁ A. & DUŠIČKA J.: Porovnanie perzistujúcej a aktuálnej ekogenotoxicity v okolí priemyslových komplexov s použitím bioindikátorov miestnej flóry ... 44

MOLNÁROVÁ M. & FARGAŠOVÁ A.: Fytotoxický účinok kadmia na vybrané fyziologické parametre semenáčikov Brassica napus napus L. ... 49

PALKOVÁ H., SOVOVÁ T., KONÍČKOVÁ I. & KOČÍ V.: Nanonikl v terestrickém prostředí ... 55

PAŘÍZEK O., TOŠNER J. & KOČÍ V.: Behaviorální testy toxicity s půdními bezobratlými ... 62

POSPÍŠILOVÁ D., HOŠKOVÁ M. & MASÁK J.: Bacterial biodegradation of 2,4,6-tribromophenol ... 67

SÁMELOVÁ A., MIČIETA K., BRUTOVSKÁ E. & DUŠIČKA J.: Tradescantia peľový test abortivity v detekcii ekogenotoxickej deteriorizácie životného prostredia ... 72

SEZIMOVÁ H., MALACHOVÁ K., RYBKOVÁ Z., TRUXOVÁ I. & KREJČÍ B.: Toxikologický a genotoxikologický screening kvality ovzduší v centru Ostravy ... 76

ŠMELKOVÁ M., MOLNÁROVÁ M., FARGAŠOVÁ A. & BUJDOŠ M.: Toxické účinky vanádu (V) a zinku (Zn) na semenáčiky Sinapis alba L. ... 82

TOŠNER J., PAŘÍZEK O. & KOČÍ V.: Vliv vlastností půd na výsledky kontaktních testů ekotoxicity ... 89

VOSÁHLOVÁ S., SIROTKOVÁ D., HOFMAN J., KOČÍ V., MATEJŮ V. & ZÁLESKÁ M.: Návrh změn hodnocení ekotoxicity odpadů v české legislativě ... 94

KRÁTKE SPRÁVY: 

KOČÍ V.: Konference Průmyslová ekologie 2012 – mezioborová konference pro zájemce o problematiku interakcí průmyslových aktivit a životního prostředí ... 103

ŠTEFUNKOVÁ D. & KRNÁČOVÁ Z.:  Odkaz kultúrneho dedičstva v krajine v podobe historických agrárnych štruktúr vinohradníckej krajiny ... 106