Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 19 (2011) č. 1

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava):

Vol. 19 (2011) č. 1

Obsah:

BALÁŽI, P., TÓTHOVÁ, L., OŤAHEĽOVÁ, H., HRIVNÁK, R., MIŠÍKOVÁ, K.: Zoznam zistených taxónov na monitorovaných lokalitách vodných útvarov povrchových vôd Slovenska. Časť 3. Vodné makrofyty ... 5