Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 11 (2001)

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae:

Vol. 11 (2001)

Obsah:

ZLINSKÁ, J., KUBALOVÁ, S.: 1 Úvod ... 9

ZLINSKÁ, J., KUBALOVÁ, S.: 2 Metódy ... 11

ZLINSKÁ, J., KUBALOVÁ, S.: 3 Prírodné pomery ... 14

ZLINSKÁ, J., KUBALOVÁ, S.: 4 Stav výskumu vegetácie Podunajskej nížiny ... 22

ZLINSKÁ, J., KUBALOVÁ, S.: 5 Prehľad a charakteristika rastlinných spoločenstiev ... 23 (23-49; 50-76)

ZLINSKÁ, J., KUBALOVÁ, S.: 6 Zoznam rastlinných taxónov na lokalite Gamota ... 77

ZLINSKÁ, J., KUBALOVÁ, S.: 7 Socioekonomické hodnotenie lúčnych a pasienkových spoločenstiev ... 92

ZLINSKÁ, J., KUBALOVÁ, S.: 8 Návrh na obhospodarovanie a zachovanie druhovej diverzity lokality Gamota ... 106

ZLINSKÁ, J., KUBALOVÁ, S.: 9 Diskusia ... 109

ZLINSKÁ, J., KUBALOVÁ, S.: 10 Súhrn ... 112

ZLINSKÁ, J., KUBALOVÁ, S.: 11 Zoznam použitej literatúry ... 116