Škola škole

Ponuka prednášok

z fyzickej geografie

školám


Milí kolegovia – učitelia na základných a stredných školách a gymnáziách! 

Chcete oživiť či rozšíriť svoju výučbu GEOGRAFIE, BIOLÓGIE a príbuzných predmetov prednáškou alebo besedou so živým odborníkom na prírodu?

Naša katedra (fyzickej geografie a geoekológie) si dovoľuje ponúknuť Vám prednášku alebo besedu na zavolanie


Kde

Prednáška sa môže uskutočniť: 

  • u Vás, na Vašej škole v Bratislave
  • v prípade príležitostnej možnosti našich učiteľov či študentov vycestovať aj mimo Bratislavy – neváhajte nás kontaktovať, náhoda nespí
  • u nás, na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v Mlynskej doline, a to napríklad v prípade Vašej potreby vyplniť čas počas maturít Vašim nematurujúcim študentom (naše sídlo)

O čom

Témy z oblasti fyzickej geografie a geoekológie môžeme prispôsobiť Vášmu záujmu, resp. toto sú príklady uskutočnených prednášok: 

  • Čo by mal vedieť každý cestovateľ (prednáša RNDr. Ivan Ružek, PhD.)
  • Nevítaní votrelci – nebezpečné invázne organizmy na Slovensku / v Európe / vo svete (prednáša RNDr. Ivan Ružek, PhD.)
  • Geovedné zaujímavosti Venezuely / Kolumbie (prednáša RNDr. Ivan Ružek, PhD.)

Inšpiráciu pre ďalšie možné témy, prirodzene vychádzajúce zo zamerania výskumu a výučby našich učiteľov, nájdete vo "Vedeckom profile" katedry tu


Pozrite si

Okrem našich učiteľov aj dobrovoľníci – študenti robievajú sami prednášky pre svojich mladších "kolegov" na stredných školách. Cieľom ich prednášok je aj propagácia štúdia fyzickej geografie. Pozrite si obsah a ukážky účinkovania našich študentov


Kontaky

Pre otázky či v prípade záujmu o prednášku/besedu kontaktujte, prosím, tajomníčku katedry (zora.machova () uniba.sk) alebo niektorého z učiteľov katedry


http://fns.uniba.sk/SkolaSkole

Info pre záujemcov o štúdium aktuálnych problémov prírodného prostredia na našej katedre