Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentská komora Akademického senátu

Kto sme ?

Študentská časť akademického senátu (ŠČAS) je organizácia, ktorá reprezentuje študentov na pôde Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty. Tak isto sa zameriava na poskytovanie informácií o štúdiu na fakulte ako aj na riešenie problémov vyplývajúcich z pôsobenia študentov na fakulte.  Združuje celkove 17 zástupcov študentov z celkového počtu 51 členov AS. Medzi naše ďalšie aktivity patrí organizácia rôznych podujatí ako napríklad Univerzitná kvapka krvi, Športový deň PriF UK, Vianočná kapustnica, Burza skrípt, Univerzitná beánia a pod.

ZOZNAM ČLENOV ŠČAS

Bc. Monika Gešvandtnerováchémiamandát do 15. 10. 2019foto
Mgr. Tomáš Gogageografiamandát do 11. 12. 2018foto
Lea Hegedüsováchémiamandát do 15. 10. 2019foto
Hana Hrutkovábiológiamandát do 11. 12. 2018foto
Adriana Jariabkovábiológiamandát do 11. 12. 2018foto
Dominik Juračkabiológiamandát do 15. 10. 2019foto
RNDr. Mária Kondekovábiológiamandát do 15. 10. 2019foto
Bc. Csilla Németováučiteľstvomandát do 11. 12. 2018foto
Mgr. Kristína Ormandyováchémiamandát do 11. 12. 2018foto
Bc. Lucia Pacalajováenviromandát do 15. 10. 2019foto
Mgr. Lukáš Pašteka chémiamandát do 11. 12. 2018foto
Mgr. Vojtěch Przybylageografiamandát do 15. 10. 2019foto
Mgr. Daniela Rusnákovágeológiamandát do 15. 10. 2019foto
Mgr. Dominika Tatarováchémiamandát do 11. 12. 2018foto
Dominik Terpákučiteľstvomandát do 11. 12. 2018foto
Julián Vrábelučiteľstvomandát do 15. 10. 2019foto

Kontakt

Predseda ŠČAS:
Mgr. Vojtěch Przybyla        vojtech.przybylauniba.sk

Podpredseda ŠČAS:   
RNDr. Mária Kondeková    kondekova3uniba.sk

Tajomník ŠČAS:
Julián Vrábel                         vrabel36@uniba.sk


Facebook: https://www.facebook.com/groups/73670216802/?fref=ts

e-mail: student.prifukgmail.com