Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentská komora Akademického senátu

Kto sme ?

Študentská časť akademického senátu (ŠČAS) je organizácia, ktorá reprezentuje študentov na pôde Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty. Tak isto sa zameriava na poskytovanie informácií o štúdiu na fakulte ako aj na riešenie problémov vyplývajúcich z pôsobenia študentov na fakulte.  Združuje celkove 17 zástupcov študentov z celkového počtu 51 členov AS. Medzi naše ďalšie aktivity patrí organizácia rôznych podujatí ako napríklad Univerzitná kvapka krvi, Športový deň PriF UK, Vianočná kapustnica, Burza skrípt, Univerzitná beánia a pod.

ZOZNAM ČLENOV ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU PRIF UK

Samuel Andrejčákchémiamandát do 11. 12. 2020foto
Andrej Feješbiológiamandát do 11. 12. 2020foto
Lea Hegedüsováchémiamandát do 15. 10. 2019foto
Andrej Hurajtchémiamandát do 11. 12. 2020foto
Andrea Chovanovábiológiamandát do 11. 12. 2020foto
Adriana Jariabkovábiológiamandát do 11. 12. 2020foto
Dominik Juračkabiológiamandát do 15. 10. 2019foto
RNDr. Mária Kondekovábiológiamandát do 15. 10. 2019foto
Mgr. Petronela Novákovágeológiamandát do 11. 12. 2020foto
Mgr. Lucia Procházková enviromandát do 11. 12. 2020foto
Mgr. Daniela Rusnákovágeológiamandát do 15. 10. 2019foto
Mgr. Gabriela Stehlíkováchémiamandát do 11. 12. 2020foto
Matej Šemelákchémiamandát do 11. 12. 2020foto
Dominik Terpákučiteľstvomandát do 11. 12. 2020foto
Julián Vrábelučiteľstvomandát do 15. 10. 2019foto

ZÁSTUPCOVIA ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM SENÁTE UNIVERZITY

Andrej Feješmandát do 31.10.2019foto
RNDr. Mária Kondekovámandát do 31.10.2019foto

ZÁSTUPCA ŠTUDENTOV PRIF UK V ŠTUDENTSKEJ RADE VYSOKÝCH ŠKÔL SR

Dominik Juračka     mandát do 31.10.2020  foto

Kontakt

Predseda ŠČAS:
RNDr. Mária Kondeková    kondekova3uniba.sk

Podpredseda ŠČAS:   
Bc. Dominik Juračka        dominik.juracka7gmail.com 

Tajomník ŠČAS:
Julián Vrábel                      vrabel36@uniba.sk


Študenti PriF UK sú na Facebooku v skupine Prírodovedecká fakulta UK v BA

E-mail: student.prifukgmail.com