Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický senát PriF UK

PriF UK = Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Predseda AS PriF UK

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.

palofns.uniba.sk , pavel.neogradyuniba.sk

Dokumenty Akademického senátu PriF UK

Vybrané ostatné dokumenty schvalované AS PriF UK

Statut PRIF UK schvaleny AS UK 17.12.2014  [.pdf]

Statut PRIF UK schvaleny AS UK 17.12.2014 dodatok c1 schvaleny AS UK 13.2.2019 [.pdf]

Zasady volieb do AS PRIF UK 2014 uplne znenie schvalene 23.05.2014  [.pdf]

Zasady volieb do AS PRIF UK 2014 dodatok c1 schvalene 23.05.2014 [.pdf]

Zasady volieb do AS PRIF UK 2018 dodatok c2 schvalene 09.11.2018 [.pdf]

Rokovaci_poriadok_AS_PRIF_UK_2018.pdf

Rokovací poriadok AS PRIF UK 2018 dodatok 1 schválený 30.4.2020 [.pdf]

Organizačný poriadok PriF UK úplné znenie k 18.01.2019 [.pdf]

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_uplne znenie_schvaleny_16.9.2015.pdf

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_dodatok c1_schvaleny_16.9.2015.pdf

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_dodatok_c2_schvaleny_15.6.2018.pdf

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_dodatok_c3_schvaleny_18.1.2019.pdf

Organizačný poriadok  PRIFUK 2015 dodatok 4 schválený 30.4.2020  [.pdf]

Organizacna_schema_PRIF_UK 2019.pdf

Zasadnutia AS PriF UK

Zasadnutia AS PriF UK 2020

Zasadnutia AS PriF UK 2019

Zasadnutia AS PriF UK 2018

Zasadnutia AS PriF UK 2015 - 2018