Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický senát PriF UK

PriF UK = Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Predsedníčka AS PriF UK

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
Email: slaninovafns.uniba.sk

Členstvo

Predsedníctvo AS PriF UK 2015-2018  .rtf

Zamestnanecká časť AS PriF UK od 12.12.2018 do 11.12.2022  .rtf 

Študentská časť AS PriF UK od 12.12.2018  .rtf

Komisie AS PriF UK 2015-2018  .rtf

Zástupcovia Akademickej obce PriF UK v AS UK, RVŠ a ŠRVK

*************************************

Študentská časť Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia AS PriF UK

2018/12/14   Zasadnutie

Zasadnutia AS PriF UK 2018

Zasadnutia AS PriF UK 2015 - 2018

Akademický senát Univerzity Komenského

http://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/