Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Milan Semerád

Mgr. Milan Semerád

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie

Doktorand (4.dEEK, denný)

E-mail: semerad1uniba.sk