Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Revitalizácia výskumnej stanice Šúr

September 2020

Tento text s obrázkami vo Worde [.docx]

Stanica Šúr predstavuje unikátny biologický objekt, ktorý bol dlhé roky dôležitou a bežne neprístupnou súčasťou terénnej vedeckovýskumnej činnosti Prírodovedeckej fakulty UK. V posledných rokoch ale zaznamenala značný úpadok, ktorý sa týka jej početných objektov. Od júla 2020 sa začala revitalizácia, ktorá sa v prvých krokoch zameriava na sfunkčnenie vybraných budov nachádzajúcich sa v areáli bývalej Biologickej stanice ako aj na úpravu samotného areálu. 

Cieľom revitalizácie je dať priestorom stanice zmysluplné využitie. Jedným z prvých zámerov je postupné budovanie centra pre kone a hipoterapiu – ako podporu myšlienky obnovy biodiverzity v Šúri pomocou spásania hospodárskymi zvieratami a zároveň dať koňom možnosť naplno ponúknuť ich jedinečný terapeutický potenciál. Projekt HIPORADOSŤ, ktorý by sa mal spustiť v septembri 2020 zahŕňa viacero prínosných aktivít a možností trávenia voľného času. Zo začiatku sa bude realizovať na dvoch koňoch slovenského chovu, muránskom norikovi a slovenskom teplokrvníkovi, čím sa jednak podporia tieto krásne národné plemená a zároveň sa im dá možnosť poskytnúť radosť detským i dospelým návštevníkom, či už v podobe hipoterapie, prirodzenej komunikácie s koňmi alebo spoznaniu krásneho šúrskeho okolia z konského chrbta. Všetky aktivity budú mať hipoterapeutický alebo edukatívny charakter, ktorého zámerom je prepojiť čoraz konzumnejšie zameraný svet ľudí a svet zvierat, ktorý poskytuje návrat k pôvodným kvalitám a hodnotám.

Objekty stanice sa postupne vypratávajú, upravujú a chystajú na prevádzku. 

Kontakt 
Mgr. Lucia Mravcová
mgr.lucia.mravcovagmail.com

Polovyprataná hala
Úpravy
Plný kontajner
Úprava areálu
Brána pred natretím.
Nová brána.
Pasienok pre kone.