Revitalizácia výskumnej stanice Šúr

2021

Tento text s obrázkami vo Worde [.docx]

Stanica Šúr predstavuje unikátny biologický objekt, ktorý bol dlhé roky dôležitou a bežne neprístupnou súčasťou terénnej vedeckovýskumnej činnosti Prírodovedeckej fakulty UK. V posledných rokoch ale zaznamenala značný úpadok, ktorý sa týka jej početných objektov. Od júla 2020 sa začala revitalizácia, ktorá sa v prvých krokoch zameriava na sfunkčnenie vybraných budov nachádzajúcich sa v areáli bývalej Biologickej stanice ako aj na úpravu samotného areálu. 

Cieľom revitalizácie je dať priestorom stanice zmysluplné využitie. Jedným z prvých zámerov je postupné budovanie centra pre kone a hipoterapiu – ako podporu myšlienky obnovy biodiverzity v Šúri pomocou spásania hospodárskymi zvieratami a zároveň dať koňom možnosť naplno ponúknuť ich jedinečný terapeutický potenciál. Projekt HIPORADOSŤ, ktorý by sa mal spustiť v septembri 2020 zahŕňa viacero prínosných aktivít a možností trávenia voľného času. Zo začiatku sa bude realizovať na dvoch koňoch slovenského chovu, muránskom norikovi a slovenskom teplokrvníkovi, čím sa jednak podporia tieto krásne národné plemená a zároveň sa im dá možnosť poskytnúť radosť detským i dospelým návštevníkom, či už v podobe hipoterapie, prirodzenej komunikácie s koňmi alebo spoznaniu krásneho šúrskeho okolia z konského chrbta. Všetky aktivity budú mať hipoterapeutický alebo edukatívny charakter, ktorého zámerom je prepojiť čoraz konzumnejšie zameraný svet ľudí a svet zvierat, ktorý poskytuje návrat k pôvodným kvalitám a hodnotám.

Objekty stanice sa postupne vypratávajú, upravujú a chystajú na prevádzku. 

Projekt je spolufinancovaný nadáciou The Prince Albert II of Monaco Foundation.

Kontakt 
Mgr. Lucia Mravcová
mgr.lucia.mravcovagmail.com

Polovyprataná hala
Úpravy
Plný kontajner
Úprava areálu
Brána pred natretím.
Nová brána.
Pasienok pre kone.