Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Recyklovanie batérií na PriF UK

Stiahnite si celý text vo   [Worde.docx]   alebo   [.pdf]

Na chodbách našej PriF pribudli označené zelené zberné nádoby, kde môžete vhadzovať použité batérie a malé akumulátory. Zberné nádoby sú umiestnené pri súčasných troch „recyklačných bodoch“ na papier/plast/sklo na podlaží 0.

v B1 pri AMOS-e

pri vstupe z B2 do CH1

v CH1 pri vrátnici oproti vstupu do miestnosti CH1-1

Stiahnite si fotky:  [ foto1.jpg ] [ foto2.jpg ] [ foto3.jpg ]

Použité batérie nepatria do komunálneho odpadu. Ich zberom a následným zhodnocovaním chránime prírodu, životné prostredie, a teda aj seba.

Fotky:  [ fotka1.jpg ] [ fotka2dole.jpg

Prečo recyklovať?

„V Európe sa ročne vyprodukuje asi 6 miliónov ton elektroodpadu. Objem elektronického odpadu rastie tempom 3 až 5 % ročne, teda skoro trikrát rýchlejšie ako celkový objem odpadu. Z použitých elektrospotrebičov sa stále častejšie získavajú železné, neželezné a drahé kovy, sklo, plasty a ďalšie suroviny. Recyklácia napĺňa myšlienky trvalo udržateľného rozvoja...“

„Čím viac elektrozariadení sa do recyklačného procesu dostane, tým menej prírodných zdrojov je potrebné vyťažiť na výrobu nových produktov. Zdraviu nebezpečné materiály, ktoré mnohé spotrebiče obsahujú, sa zasa prostredníctvom recyklácie podarí zachytiť...“

https://www.asekol.sk/spotrebitelia/preco-recyklovat/preco-recyklovat/

„Na Slovensku sa ročne predá 1200 až 1400 ton malých prenosných batérií.  V zmysle platnej legislatívy môžu občania odovzdávať opotrebované batérie  bezplatne na ktoromkoľvek predajnom mieste a to bez toho, aby boli povinní kúpiť si nový tovar“ (https://www.enviroportal.sk/clanok/zhodnocovanie-baterii-a-akumulatorov-ma-na-slovensku-dobre-vysledky).

Kontakt

Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom zberu batérií, môžete ma kontaktovať na:

peter.hanajikuniba.sk, tel.č. 02 602 96 578.