Mgr. Adrián Purkart, PhD.

O mne:

Pochádzam z Bratislavy, a síce sa mnohí domnievajú, že príroda v okolí hlavného mesta je absolútne nudná - opak je pravdou. Široké okolie ponúka nespočet možností, kde sa dá skúmať príroda. Nájdete tu majestátny Dunaj s jeho riečnymi ekosystémami, pralesný zvyšok močaristého Šúru, vápencový masív Devínskej Kobyly, či rôzne typy lesov v Malých Karpatoch a ich tesnom okolí. Už od útleho veku som tieto možnosti plnými dúškami využíval na skúmanie všetkého živého. Z bohatej nádielky pozorovanej biodiverzity mi najviac učarovali mravce, ktoré svojou organizovanosťou pripomínajú jednotný superorganizmus. Skúmal som ich ako amatérsky entomológ počas základnej a strednej školy, čo bol dobrý základ pre ďalšie štúdium na vysokej škole. Doktorát na tému "Spoločenstvá mravcov Borskej nížiny a ich bioindikačný význam" som ukončil v roku 2020 a odvtedy pokračujem ako vedecký pracovník na Katedre zoológie.

Oblasť výskumu:

Mojim primárnym zameraním je štúdium mravcov (myrmekológia) a iného sociálne žijúceho hmyzu. Ťažiskom výskumu je najmä ekológia, faunistika resp. bionómia týchto drobných živočíchov. Okrem nich sa orientujem aj na skúmanie ostatných skupín článkonožcov (pavúkovce, mnohonôžky, rovnakonôžky ...). Väčšinu výskumu viažem na aktuálne prebiehajúce projekty, ktoré majú široký záber hlavne v rovine ekológie hmyzu a praktickej ochrany prírody. Faunistický prieskum vykonávam so svojim tímom na území Slovenska, no nebránim sa ani vedeckým nápadom realizovaných v zahraničí. S mojimi študentmi sa snažím zodpovedať aj na mnohé vedecké otázky súvisiace s krízou biodiverzity - primárne opeľovačov. Posledné roky taktiež vykonávam intenzívny výskum rôznych prvkov zelenej infraštruktúry, najmä zelených striech.

Výskumné projekty:

VEGA 2/0012/17  (ukončené)
Význam lokálnych habitatov a mikrohabitatov pre priestorovú distribúciu lesných a arborikolných článkonožcov 

VEGA 2/0032/19 (ukončené)
Reakcie živočíchov na aktuálne zmeny v lesných ekosystémoch a urbánnom prostredí  

VEGA 1/0007/21
Ekologické špecifiká opeľovania a disperzie semien v urbánnom prostredí 

VEGA 2/0022/23
Populácie a spoločenstvá arborikolného hmyzu v kontexte globálnych a lokálnych zmien: distribúcia a adaptácie na nové prostredie  

LIFE17 NAT/SK/000621
Restoration of habitats for root vole *Microtus oeconomus mehelyi

LIFE19 NAT/SK/001069
Conservation of the European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) at the northwestern border of its range 

Témy záverečných prác:

  • Spoločenstvá mravcov Cerovej vrchoviny (Bakalárska práca)
    Anotácia: Cerová vrchovina vznikla v posledných fázach vulkanickej činnosti na území Slovenska pred približne 6 až 2 miliónmi rokov. Výsledkom je pestrá mozaika geologických foriem tvorená treťohornými pieskami, pieskovcami, štrkmi, ílmi a sopečnými horninami. Tie vytvorili základ pre širokú škálu biotopov oplývajúcich bohatou biodiverzitou. Hoci sa mravce zaraďujú všeobecne k dobre skúmanej skupine eusociálneho hmyzu, na území Cerovej vrchoviny boli dosiaľ skúmané len veľmi málo. Cieľom práce je zosumarizovať doterajšie dáta o výskyte mravcov v tomto území a obohatiť faunistické poznatky vlastným prieskumom.
  • Spoločenstvá mravcov Kamenínskeho slaniska (Bakalárska práca)
    Anotácia: Slaniská patria medzi najzaujímavejšie, no zároveň najohrozenejšie typy biotopov na území Slovenska. Charakteristické sú najmä pre výskyt vzácnych halofytov, ktoré sú schopné vyrovnať sa s náročnými stanovištnými podmienkami. Prostredie slanísk je typické častým jarným zaplavením, ktoré v letných mesiacoch vystrieda suchý stepný charakter. Pre mravce, ktoré tu najčastejšie hniezdia v pôde, to predstavuje veľkú existenčnú výzvu. Hlavnými cieľmi tejto práce je zosumarizovať súčasné poznanie o mravcoch obývajúcich prostredie slanísk Európy a započať faunistický výskum na Kamenínskom slanisku.
  • Spoločenstvá mravcov mokraďových biotopov Podunajska (Bakalárska práca)
    Anotácia: Postupná regulácia vodných tokov spôsobila výrazné zmeny vodného režimu mokradí. Následné vysúšanie a premena na ornú pôdu zredukovali ich výmeru na minimum. Aj z dôvodu ochrany týchto cenných biotopov je potrebné neustále dopĺňať znalostí o ich biote. Cieľom práce je zistiť súčasný stav poznania o spoločenstvách mravcov, ktoré tieto typy habitatov osídľujú.

Aktuálne témy záverečných prác pracovníkov Katedry zoológie a Ústavu zoológie SAV si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Najvýznamnejšie publikácie

Gezova S., Drugac P., Purkart A. & Jablonski D. 2018. Albinism in two snake species recorded from Slovakia. Russian Journal of Herpetology. 25: 79-82. <link>

Červená M., Christophoryová J., Purkart A. & Krajčovičová K. 2018. Allochernes solarii (Pseudoscorpiones: Chernetidae) newly recorded from ant nests in Slovakia, Arachnologische Mitteilungen: Arachnology Letters 56(1), 40-44. <link>

Purkart A., Morawski M., Maslowski A. & Depa Ł. 2019. Ant-mediated anholocyclic overwintering of Prociphilus fraxini (Hemiptera: Aphididae) in Central Europe. Entomologica Fennica 30: 179-185. <link>

Purkart A., D. Jablonski & Christophoryová J. 2019. First record of Carebara oertzeni Forel, 1886 (Hymenoptera: Formicidae) from Albania. Natura Croatica. 28: 173-176. <link>

Purkart A., Depa Ł., Kollár J., Suvák M., Holecová M., Goffová K. & Országhová Z. 2020. Citizen science reveals the current distribution of the new plant pest Aphis nerii in Slovakia. Plant Protection Science 56: 101-106. <link>

Goffová K., Matisková D., Selnekovič D., Purkart A. & Smetana V. 2021. Polistes associus (Kohl, 1898) recorded from Slovakia after 66 years (Hymenoptera, Vespidae). Check List 17(1): 247-252. <link>

Pecina P., Vidlička L., Majtan J., Purkart A. & Prokop P. 2021. Why do Zombies clean themselves? An initial test of the antimicrobial hypothesis in a parasite-host relationship. Biologia 76: 2303-2307. <link>

Purgat P., Gajdoš P., Purkart A., Hurajtová N., Volnár Ľ. & Krajčovičová K. 2021. Walckenaeria stylifrons and Spiracme mongolica (Araneae, Linyphiidae, Thomisidae), two new species to Slovakia. Check List 17 (6): 1601–1608. <link>

Purkart A., Herbert C.W., Goffová K., Selnekovič D., Holecová M. 2022. Laboratory observations on Anergates atratulus (Schenck, 1852): mating behaviour, incorporation into host colonies, and competition with Strongylognathus testaceus (Schenck, 1852). Biologia 77: 125–135. <link>

Goffová K., Selnekovič D., Krčmárik S., Langraf V., Bohuš M., Purkart A. 2022. Does breeding habitat affect the amount of ants in the diet of European bee‑eater nestlings? Biologia 77: 157–165. <link>

Krajčovičová K., Šestáková A., Christophoryová J., Litavský J., Purkart A. & Fenďa P. (2022). Základy arachnologického výskumu, Univerzita Komenského v Bratislave, 168 pp. <link>