Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Ingrid Bubeníková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Ústav laborat. výskumu geomateriálov
technik, i. n.
02/90149394

Mgr. Bence Farkas, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Ústav laborat. výskumu geomateriálov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Zuzana Goneková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Ústav laborat. výskumu geomateriálov
laborant výskumu a vývoja

doc. Mgr. Marek Kolenčík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Ústav laborat. výskumu geomateriálov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Pavol Littera, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Ústav laborat. výskumu geomateriálov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Michaela Matulová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Ústav laborat. výskumu geomateriálov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 2150
+421 2 9014 2150
G-413
Pondelok13:00 – 15:00
Streda09:00 – 11:00
Štvrtok13:00 – 15:00
[1] 2