Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Ingrid Bubeníková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Ústav laborat. výskumu geomateriálov
technik
02/90149394

Mgr. Bence Farkas, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Ústav laborat. výskumu geomateriálov
výskumný pracovník

doc. Mgr. Marek Kolenčík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Ústav laborat. výskumu geomateriálov
výskumný pracovník

Mgr. Pavol Littera, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Ústav laborat. výskumu geomateriálov
výskumný pracovník
[1] 2