Štruktúra pracoviska

Laboratórium ICP MS
Laboratórium ICP OES
Laboratórium AAS
Laboratórium separačných metód
Laboratórium experimentálnej biogeochémie