Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Hlavné prístrojové vybavenie

  • Hmotnostný spektrometer s indukčne viazanou plazmou (ICP MS) Perkin-Elmer ELAN 6000 (USA)
  • Optický emisný spektrometer s indukčne viazanou plazmou (ICP OES) Jobin-Yvon 70 Plus (Francúzsko)
  • Atómové absorpčné spektrometre (AAS) Perkin-Elmer, modely 1100, 3030, 4100 a 5000 s plameňovou a elektrotermickou atomizáciou a generovaním hydridov (USA)
  • Atómový absorpčný spektrometer (AAS) Altec AMA-254 (ČR)
  • UV-VIS spektrofotometre Carl Zeiss Spekol 11 (Nemecko) a OPTIMA SP 300 (Japonsko)
  • Mikrovlnné rozkladné systémy CEM MDS-81D, CEM MDS-2000 (USA), Anton Paar Multiwave 3000 (Nemecko)
  • Analyzátor CZE a ITP (Slovensko)