Hlavné prístrojové vybavenie

  • Hmotnostný spektrometer s indukčne viazanou plazmou (ICP MS) Perkin-Elmer ELAN 6000 (USA)
  • Optický emisný spektrometer s indukčne viazanou plazmou (ICP OES) Jobin-Yvon Activa (Francúzsko)
  • Atómové absorpčné spektrometre (AAS) Perkin-Elmer, modely 1100, 3030, 4100 a 5000 s plameňovou a elektrotermickou atomizáciou a generovaním hydridov (USA)
  • Atómový absorpčný spektrometer (AAS) Altec AMA-254 (ČR)
  • UV-VIS spektrofotometre Carl Zeiss Spekol 11 (Nemecko), OPTIMA SP 300 (Japonsko) a Thermo Scientific Evolution 60s (USA)
  • Mikrovlnný rozkladný systém Anton Paar Multiwave 3000 (Nemecko)
  • Analyzátor CZE a ITP (Slovensko)
  • Laboratórna centrifúga s chladením Eppendorf 5804R (Nemecko)
  • Laminárny box Alpina BIO100 typ A2 (Poľsko)