Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zbierky

Univerzita Komenského bola založená 27. júna 1919. Bola to prvá vysoká škola v dejinách Slovenska, kde bolo možné získať vysokoškolské vzdelanie v slovenskom jazyku. Pri jej vzniku sa predpokladal vznik 4 fakúlt (lekárskej, právnickej, filozofickej a prírodovedeckej), ale prírodovedecká fakulta začala svoju činnosť až v roku 1940 v rámci už medzičasom premenovanej Univerzity Komenského na Slovenskú univerzitu (r. 1939). 1. februára 1941 vznikol Mineralogicko-petrografický ústav Slovenskej Univerzity. Samotné mineralogické a petrografické zbierky univerzity vznikli v rokoch 1940-1942 a ich zakladateľom bol prednosta ústavu prof. Rudolf Lukáč. Základom zbierok boli kolekcie od firmy Krantz z Bonnu a Freibergskej baníckej akadémie, zbierky Peschla, Rongeho a najmä vzorky z vlastných zberov predovšetkým pracovníkov fakulty z exkurzií, stáží a terénnych výskumov, ktoré tvoria dodnes základný zbierkový materiál v rozširujúcej sa zbierke. Menšiu časť zbierok tvorili vzorky získané R. Lukáčom zo Štúrovho múzea (dnes Slovenské banské múzeum) z Banskej Štiavnici. V posledných rokoch pribudli najmä vzorky minerálov od súčasného kurátora Dr. Daniela Ozdína, Mgr. Martina Števka, petrografické vzorky od prof. Mariána Putiša z Álp a v r. 2007 daroval menšiu kolekciu minerálov najmä z Afriky, Portugalska a Spojených Arabských Emirátov prof. R. A. Kühnel z Technische Universiteit v Delfte (Holandsko). Významné je obohacovanie zbierky meteoritov Michalom Ormandym z Bratislavy, z ktorého zbierky pochádza základ meteoritovej časti zbierky súčasnej katedry mineralógie a petrológie. Základnom gemologickej zbierky boli dary brúsených drahých prírodných a syntetických kameňov a perál od Martina Mikuša zo Slovenského gemologického inštitútu a brusy slovenských drahých kameňov Svatopluka Prchlíka z Českej republiky. V súčasnosti má katedra najväčšiu systematickú expozíciu minerálov Slovenska vôbec, najväčšiu kolekcia meteoritov a tektitov na Slovensku, jednu z najväčších petrologických univerzitných expozícií v Európe a vo svojich zbierkových fondoch má aj holotypy 3 typových minerálov (hodrušit, chovanit, oxy-skoryl).

 

Kurátori zbierok katedry mineralógie a petrológie:

1940 - 1.10.1977 Prof. Dr. Rudolf Lukáč (1909-1985)

1.1.1961 - 31.12.1982 Vlasta Judinová

1979 - 1989 RNDr. Daniela Briatková

1989 - 1991 Mgr. Ivan Friedl

1991 - 28.2.1997 RNDr. Viktória Fejdiová

1.10.1997 - 2000 Mgr. Miroslav Horal (1974 -)

(2000) 1. 3. 2001 - dodnes Mgr. Daniel Ozdín, PhD. (1972- )

 

 

V súčasnosti katedra mineralógie a petrológie disponuje nasledujúcimi stálymi expozíciami:

Hlavné expozície:

-           mineralogický systém podľa Strunza

-           systematicko-topografická zbierka minerálov Slovenska

-           systematická petrografická zbierka

-           genetická a paragenetická expozícia mineralizácií

-           expozícia fyzikálnych vlastností minerálov

-           Technické múzeum katedry s historickými prístrojmi, pomôckami a predmetmi

 

Ďalšie expozície:

-           expozícia drahých kameňov

-           expozícia meteoritov a tektitov

-           expozícia pseudometeoritov

-           expozícia mineraloidov

-           textúry rúd

-           tematická expozícia hornín

 

Aktuálne výstavy:

-           pegmatity Slovenska

-           minerály ložiska Gemerská Poloma

-           supergénne minerály Cu ložísk Slovenska

-           PGE a REE mineralizácia Mongolska

 

Katedra najmä v systematicko-topografickej expozícii minerálov Slovenska vystavuje aj vzorky minerálov od mnohých zapožičiavateľov. Túto ochotu väčšinou zberateľov minerálov, si veľmi cení a aj touto formou im ďakuje. Do expozície svoje minerály zapožičali:

 

Prof. Ladislav Turecký

Prof. Pavel Uher

Doc. Peter Ivan

Doc. Jaroslav Pršek

Doc. Daniel Pivko

Dr. František Bakos

Dr. Štefan Ferenc

Dr. Tomáš Mikuš

Dr. Daniel Ozdín

Dr. Peter Pauditš

Dr. Pavol Siman

Mgr. Martin Števko

Mgr. Miroslav Horal

Mgr. Michal Maťašovský

Mgr. Silvio Michal

Miroslav Haruštiak

Peter Olejník

Dušan Peterec

Peter Sečkár

Peter Tuček

 

Katedra mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave mimoriadne oceňuje ďakovnými listami najvýznamnejšie dary do zbierkových fondov katedry. Od r. 2000 boli dodnes odovzdané nasledovné ďakovné listy:

1. Jirkovi Vitálošovi a Petrovi Tučekovi za venovanie vzorky typového minerálu schafarzikitu, znovunájdeného po vyše 80 rokov. (r. 2000)

2. Michalovi Ormandynu z Bratislavy za venovanie vzoriek meteoritov, ktoré sa stali základom zbierky meteoritov a tektitov katedry. (2. 12. 2003)

3. Martinovi Mikušovi zo Slovenského gemologického inštitútu v Trenčíne za venovanie veľmi hodnotnej kolekcie brusov prírodných aj syntetických drahých kameňov a kolekcie perál. (2005?)

4. Svatoplukovi Prchlíkovi z Lenešíc v Českej republike za vyhotovenie a venovanie základnej kolekcie slovenských brúsených drahých kameňov. (23. 10. 2010)

Fotogaléria - mineralogické zbierky

 

Fotogaléria - petrologické zbierky