Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Marek Osacký, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9274
G-419

prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9609
G-326

RNDr. Peter Ružička, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9356
G-320

Peter Sečkár

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.,
kamenár, rezač a opracúvač kameňa, žuly,
+421 2 9014 9731
G8

doc. Mgr. Katarína Šarinová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2084
2084
G-320

doc. Mgr. Peter Šottník, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9277
G-426

prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9295
G-318

doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9270
G-422
1 [2]