Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 609
Miestnosť
G-326
Publikačná činnosť

Mgr. Jozef Vlasáč

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
Doktorand (2.dPLG_UVoZ, denný)

prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 295
Miestnosť
G-318
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Katarína Šarinová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 356
Miestnosť
G-320
Publikačná činnosť

Mgr. Tomáš Sobocký

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
Doktorand (4.dPLG, denný)
Publikačná činnosť

Peter Sečkár

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
kamenár, rezač a opracúvač kameňa, žuly,
Telefón
02/602 96 731
Miestnosť
G8
Publikačná činnosť

M.Sc. Olena Andrijivna Rybnikova

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
Doktorand (1.dMPL, denný)

RNDr. Peter Ružička, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 356
Miestnosť
G-320
Publikačná činnosť

Mgr. Daniel Ozdín, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 366
0905 554 776
Miestnosť
G-324
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 296
Miestnosť
G-317
Publikačná činnosť