Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Jana Brčeková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

RNDr. Jana Fridrichová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. RNDr. Monika Huraiová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9365
G-322

doc. Mgr. Peter Koděra, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9279
G-423

Mgr. Gabriela Kučerová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9355
G-327
E-mail: kucerova.gabriela@gmail.com kucerova9@uniba.sk

prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9495
G-420

doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9296

Mgr. Marek Osacký, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9274
G-419
[1] 2