Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecké školy a ocenenia

 

 

1940 – prof. RNDr. Rudolf Lukáč, CSc., zakladateľ univerzitného štúdia mineralógie;

1952 – Ing. Slavomil Ďurovič, CSc., a prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. - pod ich vedením vznikla vedecká škola štruktúrnej kryštalografie; 

 

Predstavitelia kryštalografickej školy:

prof. Ing. RNDr. Vladimír Kupčík, CSc. – pôsobil ako profesor v Göttingene. 

prof. RNDr. Emil Makovický, CSc. – pôsobí ako profesor v Kodani. 

doc. RNDr. Pavel Fejdi, CSc.  

doc. Peter Bačík, PhD.  

 

Predstavitelia školy rudnej mineralógie:

prof. RNDr. Miroslav Koděra, CSc. 

RNDr. Galina Vlčeková-Andrusovová, CSc.  

prof. RNDr. Martin Chovan, CSc. 

doc. Mgr. Jaroslav Pršek, PhD. 

Mgr. Daniel Ozdín, PhD.  

 

Predstavitelia školy optickej mineralógie:

doc. RNDr. Štefánia Dávidová, CSc.

doc. RNDr. Monika Huraiová, PhD.

 

Predstavitelia školy výskumu akcesorických
minerálov:

doc. RNDr. Pavel Hvožďara, CSc.  

doc. RNDr. Pavel Uher, CSc.   

doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD.   

Mgr. Peter Bačík, PhD.  

 

Predstavitelia školy výskumu fluidných
inklúzií a stabilných izotopov:

doc. RNDr. Monika Huraiová, PhD.

doc. RNDr. Vratislav Hurai, DrSc. 

 

Predstavitelia školy environmentálnej
mineralógie:

prof. RNDr. Martin Chovan, CSc. 

Prof. Juraj Majzlan, PhD. - pôsobí ako profesor v Jene

Mgr. Bronislava Voleková-Lalinská, PhD.  

 

Predstavitelia školy magmatickej a
metamorfnej petrológie:

prof. RNDr. Jakub Kamenický, DrSc.  

prof. RNDr. Ernest Krist, CSc.   

prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.  

prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.  

doc. RNDr. Marian Dyda, CSc.  

RNDr. Marián Janák, DrSc.  

 

Predstavitelia školy sedimentárnej petrológie:

prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc.  

doc. RNDr. Vincent Ďurovič, CSc.  

doc. RNDr. Michal Krivý, CSc.  

Mgr. Katarína Šarinová, PhD. 

 

Predstavitelia petrotektonickej školy:

prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

RNDr. Karol Siegl, CSc.   

 

Predstavitelia geodynamickej školy a 
regionálnej geológie:

prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc.

prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

 

Predstavitelia školy aplikovanej
mineralógie a petrológie:

prof. RNDr. Martin Chovan, CSc. 

doc. RNDr. Pavel Fejdi, CSc.  

Mgr. Bronislava Voleková-Lalinská, PhD.  

RNDr. Peter Ružička, PhD.  

Mgr. Daniel Ozdín, PhD. (gemológia)

 

Predstavitelia petroarcheologickej školy:

prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.