Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Učebné texty

Katarína Šarinová - Procesy na zemskom povrchu

Učebný text je venovaný študentom bakalárskeho stupňa geológie. Je určený pre predmet Exogénne geologické procesy a študentom so záujmom o sedimentológiu a sedimentárne horniny. Text tvorí úvod do základných procesov prebiehajúcich na povrchu Zeme a ich prejavov v sedimentárnom zázname.

Odkaz na stiahnutie