Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Okruhy otázok na štátne skúšky

Magisterské štátnice

 

Petrológia - Mgr.

MINERALÓGIA - Mgr.

LABORATÓRNE METÓDY - Mgr.

TEKTONIKA - Mgr.

LOŽISKOVÁ GEOLÓGIA- Mgr.