Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Optické laboratórium


Optické laboratórium

 

Prístrojové vybavenie:

 

Trinokulárny stereomikroskop Olympus SZ 61 so CCD kamerou Infinity 2.5, osvetľovacím zariadením Olympus KL 1500 LCD s 3 svetlometmi, ovládacím softvérom QuickPHOTO MICRO 3.0 a softvérom na skladanie obrázkov Deep Focus 3.3.

 

Polarizačný mikroskop Leica DM2500 P so CCD kamerou: umožňuje pozorovanie a digitálnu dokumentáciu vzoriek v prechádzajúcom aj odrazenom polarizovanom svetle.

 

Zodpovedný: Mgr. Daniel Ozdín, PhD., miestnosť G-324 a G-361.