Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

História pracoviska

Vývoj katedry

1939/1940 – prof. RNDr. Rudolf Lukáč, CSc., zakladateľ univerzitného štúdia mineralógie na filozofickej fakulte Slovenskej univerzity ešte pred vznikom Prírodovedeckej fakulty (PF SU);

1940 – založenie Ústavu mineralogicko-petrografického (vedúci: prof. Rudolf Lukáč) po vzniku Prírodovedeckej fakulty SU;

1949 – založenie Ústavu mineralógie a petrografie na SVŠT;

1950 – v rámci katedry geológie (vedúci: prof. Dimitrij Andrusov) na PF SU vznikol Ústav mineralógie a petrológie;

1952/1959 – odbory geografie a geológie sa oddelili od PF SU a vytvorili Fakultu geologicko-geografických vied (FGGV);

1954 – zmena názvu Slovenskej Univerzity na Univerzitu Komenského;

1959 – zlúčenie Fakulty geologicko-geografických vied a Prírodovedeckej fakulty UK, vznik katedry petrografie (vedúci: prof. Jakub Kamenický) a katedry mineralógie a kryštalografie (vedúci: prof. Rudolf Lukáč);

1981/1982 – katedra mineralógie a kryštalografie sa spojila s katedrou geochémie do katedry geochémie a mineralógie;

1986/1987 – oddelenie mineralógie a kryštalografie uvedenej katedry bolo pričlenené ku katedre petrografie, čím vznikla súčasná katedra mineralógie a petrológie.

Prehľad funkčných období vedúcich pracovísk mineralógie a petrografie

Rok Meno Funkcia
1940-1949 prof. RNDr. Rudolf Lukáč, CSc. vedúci ústavu mineralogicko-petrografického
1949-1950 prof. RNDr. Dimitrij Andrusov, CSc. vedúci spoločného pracoviska geológie
1950-1974 prof. RNDr. Rudolf Lukáč, CSc. vedúci katedry mineralógie a kryštalografie
1974-1981 prof. RNDr. Miroslav Koděra, CSc. vedúci katedry geochémie a mineralógie
1981-1986 prof. Ing. Ján Babčan, DrSc. vedúci katedry geochémie a mineralógie
1959-1962, 1964-1972 prof. RNDr. Jakub Kamenický, DrSc. vedúci katedry petrografie
1962-1964, 1972-1986 prof. RNDr. Ernest Krist, CSc. vedúci katedry petrografie
1986-1989 doc. RNDr. Julián Zelman, CSc. vedúci katedry mineralógie a petrológie
1990 RNDr. Martin Chovan, CSc. vedúci katedry mineralógie a petrológie
1990-1994 doc. RNDr. Pavel Hvožďara, CSc. vedúci katedry mineralógie a petrológie
1994-1998 prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc. vedúci katedry mineralógie a petrológie
1998-2008 prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc. vedúci katedry mineralógie a petrológie
od r. 2008 prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc. vedúci katedry mineralógie a petrológie