Podujatia

SEG prednáška - 11. 12. 2019. o 16:00

SEG Bratislava, Student Chapter a Katedra ložiskovej geológie

Vás srdečne pozýva na zaujímavú prednášku doc. Mgr. Petra Koděru, PhD. na tému:

Ložiská na okrajoch EÚ: PbZn ložiská Írskeho typu (Írsko) avulkanogénne ložiská ostrova Milos (Grécko), ktorá sa uskutoční dňa 11. 12. 2019 o 16:00 v miestnosti G-427 (seminárna miestnosť Katedry ložiskovej geológie). Pozvite prosím aj svojich kolegov, spolužiakov, priateľov a známych.

Želám pekný zvyšok dňa.

Prezident SEG Bratislava, Student Chapter

SEG prednáška - 9.5.2019 o 13:30

Katedra ložiskovej geológie a SEG Bratislava, Student Chapter

Vás srdečne pozýva na prednášku kolegov z Pamukkale University (Denizli, Turecko) na tému:

Prof.Dr. Gülcan BOZKAYA: Microthermometric Data of Kışladağ Au Deposit, Western Turkey: Porphyry / Porphyry-Epithermal transition?

a

Prof.Dr. Ömer BOZKAYA: Stable isotope (O&H) geochemistry of clay/phyllosilicate minerals: Constraints for sedimentary and hydrothermal environments


Prenáška sa bude konať vo štvrtok, 9. 5. 2019 o 13:30 v seminárnej miestnosti katedry ložiskovej geológie G-427. Srdečne budete všetci vítaní aj spolu s vašimi kolegami, priateľmi prípadne študentmi.

Prezident SEG Bratisalva, Student Chapter

SEG prednáška - 13.12.2018 o 16:00

SEG Bratislava, Student Chapter a Katedra ložiskovej geológie

Vás srdečne pozýva na vedecko-cestopisnú prednášku doc. Mgr. Petra Koděru, PhD. a Mgr. Alexandra Kubača, PhD., na tému: Bohatstvo Ánd: Po unikátnych ložiskách Čile a Argentíny, ktorá sa uskutoční dňa 13. 12. 2018 o 16:00 v miestnosti G-427 (seminárna miestnosť Katedry ložiskovej geológie). Pozvite prosím aj svojich spolužiakov, priateľov a známych. Želám vám pekný deň!

 

Prezident SEG Bratislava, Student Chapter

SEG prednáška - 28.11.2018 o 16:00

SEG Bratislava, Student Chapter a Ktedra ložiskovej geológie

Vás srdečne pozýva na zaujímavú prednášku Mgr. Františka Bakosa, PhD., na tému: Financovanie geologického prieskumu na príklade vybraných projektov zo sveta a Slovenska, ktorá sa uskutoční dňa 28. 11. 2018 o 16:00 v miestnosti G-427 (seminárna miestnosť katedry ložiskovej geológie). Pozvite prosím aj svojich spolužiakov, priateľov a známych. Želám vám pekný deň!

 

Prezident SEG Bratislava, Student Chapter