Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

doc. RNDr. Renáta Adamcová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9464
02/602 96 464
G-136

doc. RNDr. Martin Bednarik PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9597
02/602 96 597
G-132

RNDr. Tatiana Durmeková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inžinierskej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 2087
02/602 96 464
G-136

doc. Mgr. Vladimír Greif PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9596
02/602 96 596
G-129

Ingeborg Osuská

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inžinierskej geológie
technik, i. n.
+421 2 9014 9638
02/602 96 638
G-126

Mgr. Rudolf Tornyai PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inžinierskej geológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9627
02/602 96 627
G-134
[1]