Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 464
Miestnosť
G-136
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 597
Miestnosť
G-132
Publikačná činnosť

RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 464
Miestnosť
G-136
Publikačná činnosť

Mgr. Petra Grand

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
Doktorand (1.dIHG, denný)
Miestnosť
G-131

doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 596
Miestnosť
G-129
Publikačná činnosť

Ingeborg Osuská

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 638
Miestnosť
G-126

Mgr. Marián Stercz

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
Doktorand (1.dIHG/x, externý)

Mgr. Rudolf Tornyai, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 627
Miestnosť
G-134
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Ján Vlčko, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 600
Miestnosť
G-125
Publikačná činnosť