Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Rudolf Dugovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
Doktorand (1.dIHG, denný)

Mgr. Petra Grand

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
Doktorand (1.dIHG, denný)
Miestnosť
G-131

Mgr. Marián Stercz

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
Doktorand (1.dIHG/x, externý)