Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Jaroslav Buša

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
Doktorand (4.dIHG, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Dunčková

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
Doktorand (3.dIHG/x, externý)
Telefón
02/602 96 629
Miestnosť
G-131
Publikačná činnosť

Mgr. Magdaléna Kondrcová

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
Doktorand (4.dIHG, denný)
Publikačná činnosť