Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 226
Miestnosť
G-116
Publikačná činnosť

Mgr. Kamila Hodasová

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
Doktorand (3.dIHG, denný)
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Dávid Krčmář, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 565
Miestnosť
G-113
Publikačná činnosť

RNDr. Slavomír Mikita, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Ing. Jozef Mižák

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
Doktorand (4.dIHG/x, externý)

RNDr. Ivana Ondrejková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 220
Miestnosť
G-115
Publikačná činnosť

RNDr. Anna Patschová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
G-113

Marta Ploščicová

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 227
Miestnosť
G-121

Mgr. Daniela Rusnáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
Doktorand (4.dIHG, denný)
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Milan Seman, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť