Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

doc. RNDr. Marián Fendek, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 559
Miestnosť
G-122
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 593
Miestnosť
G-123
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 226
Miestnosť
G-116
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Dávid Krčmář, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 565
Miestnosť
G-113
Publikačná činnosť

Marta Ploščicová

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 227
Miestnosť
G-121

Mgr. Daniela Rusnáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
Doktorand (2.dIHG, denný)
Publikačná činnosť

Marta Šramelová

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 563
Miestnosť
G-101

Mgr. Marek Tomasch

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
Doktorand (2.dIHG/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Zatlakovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
Doktorand (2.dIHG/x, externý)
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 527
Miestnosť
G-120
Publikačná činnosť