Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Kamila Hodasová

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
Doktorand (3.dIHG, denný)
Publikačná činnosť

Ing. Jozef Mižák

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
Doktorand (4.dIHG/x, externý)

Mgr. Daniela Rusnáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
Doktorand (4.dIHG, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Zatlakovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
Doktorand (4.dIHG/x, externý)
Publikačná činnosť