Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Sucho: klimatický a hydrologický extrém

prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc. - Katedra hydrogeológie PriF UK v Bratislave

Sucho je klimatický a hydrologický extrém prejavujúci sa nedostatkom vody, ktorý svojimi nepriaznivými účinkami čoraz častejšie postihuje rozsiahle oblasti, ba aj celé kontinenty. Preto pri jeho výskume spolupracujú vedci z mnohých európskych a zámorských krajín, prepojení aktivitami v Medzinárodnom Hydrologickom Programe UNESCO a virtuálnom Európskom centre výskumu sucha (EDC) http://europeandroughtcentre.com/. Sucho neobchádza ani Slovensko, posledné výskyty extrémneho sucha tu boli v rokoch 2003, 2011-2012 a 2015. Jedným z najnovších výsledkov výskumu sucha na európskej úrovni s aktívnou participáciou vedeckých pracovníkov PRIF UK je publikácia autorského kolektívu van Lanen et al., 2016: Hydrology needed to manage droughts: the 2015-European case, dostupná na: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hyp.10838/full .

************

Pozrite si tiež, Čo aktuálne skúmame na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.