Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci/Staff

Zamestnanci/Staff

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 359
Miestnosť
G-333
Publikačná činnosť

RNDr. Bibiana Brixová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 363
Miestnosť
G-339
Publikačná činnosť

Mgr. Dominika Godová

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
Doktorand (1.dAEG_UVoZ, denný)

Mgr. Michal Hoffman

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
Doktorand (1.dAEGx_UVoZ, externý)
Publikačná činnosť

RNDr. Roland Karcol, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 358
Miestnosť
G-340
Publikačná činnosť

Mgr. Dávid Kušnirák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 361
Miestnosť
G-335
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Andrej Mojzeš, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 362
Miestnosť
G-344
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 350
Miestnosť
G-336
Publikačná činnosť

RNDr. René Putiška, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 357
Miestnosť
G-331
Publikačná činnosť

MSc. Martin Šugár

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
Doktorand (2.dAEG_UVoZ, denný)
Publikačná činnosť