Učebné texty/Study Materials

Predmet: Matematika (2)

Predmet: Metodika terénnych geofyzikálnych meraní (2)

Predmet: Petrofyzika

Učebný text: Elektromagnetické vlastnosti hornín

Učebný text: Geofyzikálny obraz Západných Karpát a ich okolia

Publikácia: Variscan and Alpine terranes of the Circum-Pannonian Region