Externí učitelia/External Teachers

Externí spolupracovníci/External Teachers

  Miestnosť
Room
Klapka
Ext.
Telefónne číslo
Phone
Mgr. Peter Guba, PhD.      
Externí učitelia/External Teachers      
Doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc.      
Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.      
Doc. RNDr. Vojtech Gajdoš, CSc.      
RNDr. Jozef Viskup, CSc.      
RNDr. Adriena Ondrášková, PhD.