Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

SpolUkMoRu 2019 (Západná Ukrajina, Moldavsko, Rumunsko)

Odborná exkurzia SpolUkMoRu 2019

zodpovední vedúci: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD., Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD. , prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
plánovaný termín exkurzie: začiatok júna 2019 (pravdepodobne od 1. 6.)
počet dní exkurzie: 8 dní,
počet km: cca 2 300 km
odhadovaná cena: cca 400€ (cena exkurzie sa spresní po zistení predbežného záujmu a detailnejšej kalkulácii exkurzie)
počty účastníkov: minimálne 25, maximálne 45

Termín

začiatok júna 2019 (pravdepodobne od 1. 6.)

Program

Tematické zameranie exkurzie:

Spoznávať rôzne typy krajiny ako aj vzájomné porovnanie precestovaných štátov. Trasa exkurzie je plánovaná cez historické regióny Zakarpatia, Podolia, Besarábie, Podnesterska, Budžaku, Moldavska, Bukoviny a Maramurešu – krajín ktoré ešte pred storočím tvorili súčasť len dvoch krajín Rakúsko-Uhorska a Ruska, no dnes ich delí množstvo oficiálnych i neoficiálnych hraníc (Podnestersko) . Ako ich poznamenala zložitá minulosť a ešte komplikovanejšia súčasnosť? Ako to vyzerá na a tesne za východnou hranicou EÚ? Práve to môžeme spoznať na trase exkurzie.


Viac na http://www.regionalnageografia.sk/index.php?p=1358765262&nid=2036

Kontakt

Email: daniel.gurnakuniba.sk

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Ilkovičova 6, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
Telefón: +421 2 602 96 442

WEB: www.regionalnageografia.sk