Február/Marec 2018 Exkurzia Mexiko

Odborná exkurzia Mexiko 2018

Kedy: na prelome február/ marec 2018 (3 spolkové krajiny, ostrov Holbox, Mexický záliv, Karibské more)

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny organizuje odbornú exkurziu - Veľký okruh Yucatánskym polostrovom.

Trasa exkurzie sa vinie tromi spolkovými krajinami Mexika a to Quintana Roo (aj ostrov Holbox), Yucatán a Campeche. Okrem miest budeme prechádzať malými dedinkami, kde je možné vidieť odvrátenú stranu rozvoja a chudobu vidieckeho obyvateľstva v porovnaní s vyspelými a turistami obliehanými regiónmi pozdĺž Mayskej riviéry. Cieľom exkurzie je spoznať prírodné a kultúrno-historické danosti krajiny, súčasný spôsob života obyvateľov, hospodárske aktivity, socioekonomické predpoklady a atraktivity cestovného ruchu.

Ďalšie informácie na: www.regionalnageografia.sk

Plagát [2018_mexiko.jpg]

Odborný garant:

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Fakulta prírodných vied, Univerzita Komenského
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Ilkovičova 6, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
Telefón: +421 2 602 96 443
Email: tolmaci@fns.uniba.sk; rg.exkurzia@gmail.com
WEB: www.regionalnageografia.sk
FB: Geografické exkurzie a expedície

Plagát

Kliknite sem a plagát sa zväčší   [2018_mexiko.jpg]

Pozrite si tiež ďalšie exkurzie