Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Martin Andrejka

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
Doktorand (1.dFGG/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Alexandra Benová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 393
Miestnosť
G-21
Publikačná činnosť

Mgr. Jozef Fábry

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
Doktorand (2.dFGG, denný)
Miestnosť
G-23
Publikačná činnosť

Mgr. Richard Feciskanin, Ph.D.

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 393
Miestnosť
G-20
Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
odborný technický zamestnanec, i. n.
Telefón
02/602 96 393
Miestnosť
G-20
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslav Kožuch, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 283
Miestnosť
G-18
Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
odborný technický zamestnanec, i. n.
Telefón
02/602 96 283
Miestnosť
G-18
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Eva Mičietová, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 286
0905 986 769
Miestnosť
G-437
Publikačná činnosť

Mgr. Filip Moravčík

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
Doktorand (1.dFGG, denný)

Mgr. Jerguš Moravčík

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
technik správca operačného systému, data
Telefón
02/602 96 685
Miestnosť
G-436
Publikačná činnosť