Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

Mgr. Martin Andrejka

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
Doktorand (1.dFGG/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Jozef Fábry

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
Doktorand (2.dFGG, denný)
Miestnosť
G-23
Publikačná činnosť

Mgr. Filip Moravčík

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
Doktorand (1.dFGG, denný)