Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

Mgr. Jozef Fábry

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
Doktorand (1.dFGG, denný)
Miestnosť
G-23