Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

Mgr. Jozef Fábry

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
Doktorand (1.dFGG, denný)
Miestnosť
G-23

Mgr. Tatiana Harciníková

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
Doktorand (6.dFGG, denný)
Telefón
02/602 96 243
Miestnosť
G-23
Publikačná činnosť

Mgr. Vladimír Pelech

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
Doktorand (6.dFGG, denný)
Telefón
02/602 96 243
Miestnosť
G-23
Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 243
Miestnosť
G-23
Publikačná činnosť