Doktorandi

Mgr. Tatiana Harciníková

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
Doktorand (5.dFGG, denný)
Telefón
02/602 96 243
Miestnosť
G-23
Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
lektor vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 243
Miestnosť
G-23
Publikačná činnosť

Mgr. Vladimír Pelech

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
Doktorand (5.dFGG, denný)
Telefón
02/602 96 243
Miestnosť
G-23
Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
lektor vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 243
Miestnosť
G-23
Publikačná činnosť