Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov katedry

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Vladimír Bačík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 526
Miestnosť
B1-309A
Publikačná činnosť

Viera Bartovicová

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 380
Miestnosť
CH1-B1-1

doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 516
Miestnosť
B1-308
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Ján Buček, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 310
Miestnosť
CH1-B1-14
Publikačná činnosť

Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 310
Miestnosť
CH1-B1-14
Publikačná činnosť

Mgr. Pavol Ďurček, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
Telefón
02/602 96 239
Miestnosť
B1-310
Publikačná činnosť

Darina Dzurická

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 624
Miestnosť
CH1-B1-2

Mgr. Roman Fila, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
lektor vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 179
Miestnosť
CH1-B1-6
Publikačná činnosť

Mgr. Alžbeta Garajová

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
Doktorand (1.dHGD, denný)

Mgr. Marcel Horňák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 641
Miestnosť
CH1-B1-3
Publikačná činnosť